top of page

הטיפול אינו רפואי ואינו מהווה תחליף לרפואה קונבנציונאלית

עלות הטיפול הינה: 300 ש״ח במידה ויהיה צורך בעזרי טיפול נוספים, כפי שמצויין בסרטון ההדגמה, המחיר יאמר למטופל לפני תחילת הטיפול ובהתאם לצרכים הספציפיים של המטופל בשיטת הטיפול של אורן בחלק גדול מהמקרים יש צורך בטיפול אחד בלבד האורך כ- 20 דקות בשיטת הטיפול של זריף אין תופעות לוואי, הטיפול חיצוני בלבד

מטרת הטיפול היא לפתוח את האזורים החסומים והנעולים בשדה האנרגיה של הגוף על מנת שלגוף תהיה היכולת ליצור תהליך ריפוי בסימפטומים הקיימים מהם סובל המטופל

bottom of page